Sponsorstøtte

Andøya Space Center (ASC) deler ut støttemidler til frivillige lag og organisasjoner i Andøy kommune. På denne måten ønsker vi å bidra til å opprettholde et rikt og aktivt kulturliv i Andøy og gjøre kommunen til et attraktiv sted å bo på.
Alle som driver med aktiviteter innen kunnskapsrettede tiltak, musikk, teater og idrett for barn og unge kan søke om midler fra ASC.

Vi gir ikke støtte til politiske partier eller aksjoner, eller aktiviteter med kommersielle formål.
Vi deler ut midler 1 gang pr. år, og søknadsfristene er 31. juli.

Last ned søknadsskjema