Management

Mr Odd Roger Enoksen, CEO & President

Dr Kjell Toften, Vice President

Mr Kjell Bøen, Director, Sounding Rockets & Balloons

Mr Gunnar Jan Olsen, President of ATC

Mr Arne Hjalmar Hansen, President of NAROM

Ms Ingun Berget, Vice President, Andøya Spaceport