Vurderer å etablere base på Andøya for ubemannede havgående droner

Akvaplan-niva og ASC vurderer å etablere en teknisk base for avanserte havgående forskningsdroner på Andøya.