Vurderer å etablere base på Andøya for ubemannede havgående droner

Akvaplan-niva og ASC vurderer å etablere en teknisk base for avanserte havgående forskningsdroner på Andøya.

Overvåking og studier av det marine miljøet ved bruk av havgående droner

I de senere år har det vært en sterk utvikling av havgående droner, sensorteknologi og digitale løsninger innen databehandling og -kommunikasjon. Dette gjør det mulig å kunne fjernstyre slike ubemannede droner for innhenting av informasjon om oseanografi, meteorologi og biologi, og informasjonen kan via satellitt gjøres tilgjengelig for brukere i “sann tid”.

I april i år dro en slik flåte med moderne «forskningsskip» ut for å studere et av Norges viktigste havområde utenfor Lofoten og Vesterålen. Studien er finansiert av Norges forskningsråd, og er et norsk-kinesisk samarbeid. Flåten bestod av to autonome droner fra Akvaplan-niva og UiT Norges Arktiske Universitet sitt forskningsfartøy “Helmer Hanssen”. Formålet er å studere supersvermer av dyreplankton, og da særlig raudåte som er helt sentral for den høye marine produksjonen og de rike fiskeriene som finnes i dette havområdet.

10. mai forlot “Helmer Hanssen” området men dronene har fortsatt sin forskningsvirksomhet. Dronene drives av solenergi, bølgekraft og vind og bærer med seg en instrumentpakke – blant annet små ekkolodd som brukes til å måle plankton, fiskelarver og pelagisk fisk.

Dronene er lydløse og forstyrrer ikke fisken slik at målingene gir et svært godt bilde av det marine miljøet. Dronene kan i tillegg til dyreplankton og fiskeyngel også registrere hvilke hvaler som er i området, samt måle temperatur, saltholdighet, algeforekomster og styrken i både den norske atlanterhavstrømmen og kyststrømmen.

Dronene, som kan seile i flere måneder i strekk, er eid av Akvaplan-niva og opereres i samarbeid med de fremste teknologiselskapene i Norge.

Sammen med Andøya Space Center (ASC) ønsker Akvaplan-niva å vurdere muligheten for å etablere en teknisk base for havdronene på Andøya.

28. mai seiler dronene i retning Andøya og vil bli hentet på land. I den forbindelse ønsker Akvaplan-niva og ASC å invitere til en pressekonferanse ved ASC. Det vil bli anledning til å se dronene på nært hold, samt møte representanter fra både ASC og Akvaplan-niva.

Detaljer
Tid: tirsdag 28. mai, 2019 kl 14
Sted: ASC

Terje Kristensen
Avdelingsleder RPAS
Telefon: 469 20 979
terjek@andoyaspace.no