Stilling ledig som fysiker / numerisk analytiker

Andøya Space Center søker løsnings-orientert og anvendelig numerisk analytiker. Stillingen vil være ansvarlig for simuleringer og beregninger i forbindelse med kommende og pågående operasjoner ved senteret.

Vi har et bredt spekter av prosjekter som krever sikkerhetsvurderinger og analyser av kundens rakett- og missilkonfigurasjoner. Vi har i dag en analytiker, men ønsker å danne et team med to.


Konkrete arbeidsoppgaver vil være, men ikke begrenset til:

 • Simuleringer av prosesser med Monte Carlo- og 6D simuleringer
 • Innhenting og behandling av data fra kunde i forbindelse med sikkerhetsvurderinger
 • Dokumentering/utarbeidelse av sikkerhetsvurderinger
 • Utvikling av algoritmer for beregninger
 • Faglig støtte til vurdering av nye prosjekter
 • Analyse og rapportering av data etter operasjoner
  • Baneberegninger
  • Orienteringsberegninger
  • Analysere telemetridata
 • Faglig støtte under operasjoner

Ønsket kompetanse:

 • Master of science i fysikk, eller annen relevant tilsvarende utdanning
 • Programmeringserfaring C++, MatLab, Mathematica og erfaring med høynivåspråkprogrammering
 • Erfaring fra sikkerhetsvurderinger
 • Dataanalyse

Vi ønsker en person som er løsningsorientert og som jobber godt i team. Siden Andøya Space Center har et så vidt spekter av type prosjekter, trenger vi en person som er fleksibel i arbeidsoppgavene. Vi har også behov for at du er lærevillig og har evne til å tilegne deg ny kunnskap og kompetanse.

Siden noen av våre prosjekter er underlagt sikkerhetsloven er det et krav at du er eller kan sikkerhetsklareres.

Arbeidsstedet, som er Andøya Space Center, kan tilby et aktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, kollektiv pensjons- og forsikringsavtale, fleksibel arbeidstid, ulike velferdstilbud, hjelp til å skaffe bolig og dekning av flyttekostnader. Det er krav om seks måneders prøvetid i stillingen.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Karl Henning Osbakk, karl.henning@andoyaspace.no eller telefon 90 62 00 41.

Skriftlig søknad med CV merket «Fysiker» sendes Andøya Space Center, Bleiksveien 46, 8480 Andenes eller pr e-post til HR@andoyaspace.no.

Søknadsfrist: 31. mai 2019