Sundt Air gruppen og Andøya Space Center innleder samarbeid

Andøya Space Center (ASC) og Sundt Air gruppen (SAG) har innledet samarbeid om å utvikle kapasitet på overvåkning med fly og RPAS av store hav- og kystområder.

Sundt Air har i mer enn 7 år levert flytjenester til Kystverket, Kystvakten og NOFO for overvåkning av Norges kyst og havområder samt kontrakt med Danske forsvaret for overvåkning av Danske havområder. Sundt Air opererer to spesialutrustede fly med avanserte elektronikksystemer utviklet og levert av Sundt gruppens teknologiselskap, Norwegian Special Mission. Flyene utfører viktige oppgaver innen miljøovervåkning, deteksjon av oljesøl, fiskerioppsyn samt beredskap for søk og redningsoppdrag.

ASC har lang erfaring med avanserte operasjoner av større ubemannede luftfartøy med betydelig kapasitet og utstyrt med avanserte sensor systemer. ASC har ekspertise for operasjoner med slike droner langt fra base og i svært krevende miljø, også i arktiske strøk. ASC har et tilgjengelig testområde med ca. 25.000 km2 luftrom.

Samarbeidet som er innledet mellom ASC og SAG vil også innebære muligheter for etterbruk av flybasen på Andøya når Forsvarets flåte med overvåkningsfly flyttes til Evenes. Dette gir grunnlag for å skape et verdensledende testmiljø for avanserte dronesystemer på Andøya.
ASC og SAG skal samarbeide om å utvikle avansert operasjonskapasitet med bruk av droner i kombinasjon med bemannede fly, inklusiv utvikling og testing av sensorer og avansert analysekapasitet for autonome ubemannede fly. Partene vil i fellesskap også samarbeide med Norsk Regnesentral, NTNU, AMOS, m flere gjennom forskjellige faser av utvikling og testing.

Både ASC og SAG har lykkes på verdensmarkedet. Den internasjonale konkurransen i dette markedet er meget krevende og samarbeidet som er innledet vil styrke vår evne til å være ledende på våre områder.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Kristensen, Director RPAS, Andøya Space Center: e-post: terjek@andoyaspace.no

Tor Bratli, CEO Sundt Air Holding AS, e-post: tor.bratli@sundtair.com

Dag Langerud, CEO Norwegian Special Mission AS, e-post: dla@nsm.aero

Sundt Group består av Sundt AS og selskapene til Helene og Christian G. Sundt. Innen luftfart består Sundt Group av Sundt Air, Sundt Air Management, Sundt Air Executive Handling, Norwegian Special Mission og Aviation Engineering. Pegasus Helicopter og NOR Aviation Eiendom inngår også, med Sundt Group som en av hoved aksjonærene i selskapene.

Andøya Space Center leverer tjenester i tilknytning til oppskyting av raketter, slipp av vitenskapelige ballonger, droneoperasjoner og testing og trening droner og sensorer, samt laserbaserte atmosfæremålinger. Andøya Test Center (heleid datterselskap) er en fleksibel og kosteffektiv testarena for testing og validering av skips- og luftbaserte applikasjoner. Narom (heleid datterselskap) leverer kursing, seminarer og konferanser relatert til romfartsteknologi, romfysikk, atmosfære, astrofysikk, klima og miljø.