Mulighetsseminar

Andøya Space Center, Nordland fylke og Andøy kommune arrangerte et mulighetsseminar på Grand Hotell i Oslo 7. februar.

  • Foto: Kolbjorn Blix, ASC
  • Foto: Kolbjorn Blix, ASC
  • Foto: Tone Raabye, ASC

Av Kolbjørn Blix

Andøya Space Center (ASC) gruppen ønsket gjennom det avholdte mulighetsseminaret å informere beslutningstakere, mulige samarbeidspartnere og pressen om de fremtidige mulighetene som ligger i ASC vedrørende mulig oppskytning av satellitter, dronevirksomheten ved ASC generelt, og i tilfelle opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter spesielt.

Det 2,5 timer lange seminaret ved Grand Hotel i Oslo, hadde bred deltagelse fra parlamentariske ledere og andre politikere fra Storting og Regjering, aktører innen rakett- og satellittvirksomhet, representant for ESA, Norsk Romsenter og Forsvaret med flere. Etter fire innledende foredrag bestående ved Konsernsjef Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center, Direktør Bo Andersen, Norsk Romsenter, Direktør Stefano Bianchi ved ESA Launchers Development Department, Forskningsleder Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Prof. Asgeir J Sørensen og Prof. Tor Arne Johansen ved NTNU AMOS, så var det duket for politisk paneldebatt moderert av Siri Lill Mannes (tidligere TV2).

Temaet som var oppe til diskusjon var «Fremtidige muligheter for Andøya og Norge innenfor drone- og romvirksomhet». Debattantene var Næringspolitisk talsmann Terje Aasland (A), Parlamentarisk leder Trond Helleland (H), Medlem Næringskomiteen Kjell-Børge Freiberg (FrP), Leder Næringskomiteen Geir Pollestad (SP), Seniorrådgiver for Utenriks- og forsvarskomiteen Aksel  Jakobsen (KrF) og Nestleder Næringskomiteen , Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Disse ble så utfordret av Mannes på forskjellige emner innen temaer som ASCs behov for tilføring av midler både på kort (revidert statsbudsjett 2018) og lengre sikt (statsbudsjettet 2019), lovverk, sikkerhetsaspekter, hvorfor gjøre dette i Norge og på Andøya, «hvordan vil DU bidra til at dette skjer?» etc. Paneldeltakerne ble også utfordret via utvalgte spørsmål fra de rundt 70 tilhørerne i salen som representerte romindustrien, Forsvaret, politiske partier og statlige etater.

Andøya Space Center er i samarbeid med Andøy Kommune i full gang med både områderegulering for Andøya Space Port på Bømyran, som skal være ferdig før 2019, samt konsekvensutredning for både Bømyran og Børvågen. Denne skal være ferdig februar 2019. Når disse oppgavene er unnagjort om ett års tid, må man også være klare til å starte investeringer kort tid etter dette. Den første oppskytingen av satellitter håper man gjennomført allerede i 2020. Dette er en meget ambisiøs tidsramme, men Enoksen uttalte at ASC imidlertid gjør det de kan for å få det til. Det betinger dog at ASCs eiere og Regjering/Storting må ha besluttet tilføring av nødvendig kapital for den jobben som må utføres i 2018 og 2019.

Fra ASC sin side betegnes seminaret som meget vellykket. De viktigste signalene kom som forventet gjennom utsagn fra de beslutningstakerne, de politiske representantene i panelet. Det var unisont at de ønsket å bidra til både dronesenter og oppskytning av satellitter på Andøya, og at dette burde skje innen tidsrammen ASC hadde skissert.