Stilling ledig: Kvalitetssjef / QA Director

Vi søker en strukturert, initiativrik og selvgående person til stillingen som kvalitetssjef for konsernet ASC med fagansvaret for hele konsernets kvalitetsarbeid – operativt, administrativt og strategisk.

Andøya Space Center AS (ASC) er verdens nordligste permanente base for oppskyting av forskningsraketter, og tilbyr tjenester innen atmosfæreforskning ved hjelp av raketter, ballonger og bakkeinstrumenter. ASC ble etablert i 1962 og er i dag en bedrift som også har utvidet sitt produkt- og tjenestespekter som eier av datterselskapene Andøya Test Center AS (ATC) og NAROM AS (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring). Konsernet har 90 ansatte og har en budsjettert omsetning i 2018 på ca. 138 mill. kroner.

Alle tre selskapene er sertifisert iht. ISO-9001:2015 og konsernet har felles ledelsessystem for kvalitet godt forankret i ledelsen. Vår Kvalitetssjef skal over i annen stilling i konsernet og vi søker derfor hans etterfølger i stillingen som:

Kvalitetssjef ASC / QA Director

Som Kvalitetssjef i ASC vil du ha fagansvaret for hele konsernets kvalitetsarbeid – operativt, administrativt og strategisk. Kvalitetssjef tilhører stabsavdelingen og møter i konsernets ledergruppe i relevante saker.

Overordnede arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle konsernets ledelsessystem for kvalitet iht definert kvalitetspolitikk, kvalitetsmål og krav i ISO-9001:2015
 • Koordinere aktiviteter på tvers av konsernets selskaper og være leder for konsernets revisjonslederforum
 • Være konsernets kontaktpunkt med eksterne interessenter i saker som angår ledelsessystemet for kvalitet
 • Bevisstgjøring og motivering av både ledere og medarbeidere på prosessene i et integrert ledelsessystem for kvalitet
 • Motivere til prosesstankegang og risikobasert tilnærming i organisasjonen
 • Overordnet ansvar for Compliance-funksjonen i konsernet
 • Budsjettansvar for eget fagområde

Kvalifikasjoner

 • Teknologirettet utdanning på høgskole-/universitets-nivå
 • Gode kunnskaper om ISO-9001 standarden
 • Erfaring med kvalitetsledelse og risikostyring fra relevant bransje og nivå
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Vi søker en strukturert, initiativrik og selvgående person som liker å arbeide systematisk og målorientert. Du har gode samarbeidsevner og evner å løse både operative og strategiske oppgaver i team med andre. Personen som skal ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr
Arbeidsstedet, som er Andøya Space Center, kan tilby et aktivt og internasjonalt miljø, lønn etter avtale, kollektiv pensjons- og forsikringsavtale, fleksibel arbeidstid, ulike velferdstilbud, hjelp til å skaffe bolig og dekning av flyttekostnader. Det er krav om seks måneders prøvetid i stillingen.

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for strategi og stab, mens arbeidsoppgavene løses i samspill med både konsernsjef og konsernets virksomhetsområder.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Kjell Toften, telefon 76 14 44 24.
Skriftlig søknad med CV merket «HR» sendes Andøya Space Center, Bleiksveien 46, 8480 Andenes eller som vedlegg til epost til HR@andoyaspace.no.

Søknadsfrist 14. februar 2018.