Stilling ledig: HR-sjef

Vår HR-sjef har takket ja til en annen stilling i konsernet og vi søker nå hans etterfølger. ASC søker en leder med ansvar for hele konsernets HR-verdikjede, både operativt, administrativt og strategisk.

Andøya Space Center AS (ASC) er verdens nordligste permanente base for oppskyting av forskningsraketter, og tilbyr tjenester innen atmosfæreforskning ved hjelp av raketter, ballonger og bakkeinstrumenter. ASC ble etablert i 1962 og er i dag en bedrift som også har utvidet sitt produkt- og tjenestespekter som eier av datterselskapene Andøya Test Center AS (ATC) og NAROM AS (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring). Konsernet har 90 ansatte og har en budsjettert omsetning i 2018 på ca. 138 mill. kroner.

De overordnede arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Definere og implementere HR-strategi i samsvar med konsernets mål
 • Ivareta en aktiv rådgiverrolle innen HR til ledelse og operative enheter
 • Være en pådriver i kompetanse- og lederutvikling i tråd med virksomhetens behov
 • Være konsernets forhandlingsleder/bistå ledelsen i forhandlinger med HR/lønnsmessige saker
 • Sikre effektive leveranser av høy kvalitet innen hele HR-feltet, fra personalforvaltning og HMS til fremtidig utvikling og omstillingsbehov

Vi søker en person som har:

 • Forståelse for HR som virkemiddel for å innfri konsernets mål
 • Ledererfaring og erfaring fra HR-arbeid i større virksomheter
 • Kunnskap fra hele bredden av HR-relaterte oppgaver
 • Erfaring med lønn- og lønnskjøring (ASC bruker Huldt & Lillevik)
 • IKT-forståelse og solid brukerkompetanse innen IT
 • Høyere utdannelse med relevant fagbakgrunn

Ønskede personlige egenskaper:

Vi søker en initiativrik og selvgående person med god forretningsforståelse, gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, som evner å løse både operative og strategiske oppgaver og som kan identifisere seg med vårt samfunnsoppdrag, historie og kultur. Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr:

Arbeidsstedet, som er Andøya Space Center, kan tilby et aktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, kollektiv pensjons- og forsikringsavtale, fleksibel arbeidstid, ulike velferdstilbud, hjelp til å skaffe bolig og dekning av flyttekostnader. Det er krav om seks måneders prøvetid i stillingen.

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for strategi og stab, mens arbeidsoppgavene løses i samspill med både konsernsjef og konsernets virksomhetsområder.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Kjell Toften, telefon 76 14 44 24.

Skriftlig søknad med CV vedlagt kopi av relevante vitnemål og attester merket «HR» sendes Andøya Space Center, Bleiksvegen 46, 8480 Andenes eller pr e-post til HR@andoyaspace.no.

Søknadsfrist 5.januar 2018.