Branndronetjeneste lansert

Vår droneavdeling har lansert en ny, landsdekkende tjeneste for brannvesen: http://branndroner.no/

Droner med påmontert varmesøkende kamera er et uunværlig verktøy for brann og redningstjenesten, samt også innenfor forebyggende arbeid og feiertjenesten.

Men Luftfartstilsynets strenge krav gjør bruk av droner i brannvesenet til en svært tidkrevende dokumenteringsprosess.

ASC tilbyr nå brannmenn å bli RO3 dronepiloter. Pilotene vil operere under vår dronetillatelse. Brannkorpsene kan dermed fokusere på sikker og trygg bruk av droner, og hvor oppfølging, tillatelser og dokumenteringsprosesser er ivaretatt av oss.

Dronene fås fra ASC, og vi sørger for jevnlig service med lånedrone i serviceperioden.

For mer informasjon