Danger Area Notification: Varsling av rakettoperasjon C-REX-2
Andøya Space Center (ASC) is a service provider for sounding rocket, balloon, unmanned aircraft and scientific groundbased instrumentation communities.
ASC was established in 1962, and our headquarters is located on the island of Andøya, two degrees north of the Arctic Circle, in the heart of Northern Norway and directly beneath the Aurora Borealis.
 • Varsling av rakettoperasjon C-REX-2

 • Vurderer å etablere base på Andøya for ubemannede havgående droner

  Akvaplan-niva og ASC vurderer å etablere en teknisk base for avanserte havgående forskningsdroner på Andøya.

 • Europas første spaceport bør ligge i Norge

  Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Andøya Space Center AS (ASC) søker om utvidelse av egenkapitalen på opptil 1 300 mill. kroner for etablering av oppskytningsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP). 

 • G-CHASER Mission Successfully Launched

  The G-CHASER mission, which includes experiments from teams in the U.S., Japan, and Norway, is the fourth of nine sounding rocket missions taking part in the Grand Challenge Initiative – Cusp, an international collaboration to explore the polar atmosphere.

 • CAPER-2 Launch Successful

  ASC and NASA launched the CAPER-2 sounding rocket on January 4th, 2019, at 09:27:00 UTC.